The differentiated Bavarian school system offers a variety of educational paths
©BalanceFormCreative – stock.adobe.com
Anna Stolz, Bavarian State Minister for Education
Anna Stolz, Bavyera Okul ve Eğitim Bakanı

Sevgili ebeveynler,

her çocuğu mümkün olan en iyi şekilde desteklemek istiyoruz. Bundan dolayı çok yönlü okul sistemimizde farklı eğitim olanakları sunulmaktadır. Çocuğunuzun ilkokuldan sonra yararlanabileceği çeşitli imkanlar hususunda sizleri burada bilgilendirmek istiyoruz.

Bavyera’da ortaöğretim sistemi içerisinde yer alan her okul türü mezun olduktan sonra eğitimi sürdürme olanakları sunar ve her mezuniyet, mesleki eğitime başlama veya bir üst kademe diploma alma – yükseköğrenimde okuma yeterliliğine (allgemeinen Hochschulreife) kadar - fırsatı yaratır.

Bavyera’daki çok yönlü okul sistemi, çocuğunuzun kişisel gelişimine göre koşullar sağlamak için en iyi imkanlara sahip bulunmaktadır. Çocuğunuz için en doğru okul, çocuğunuza özel yeteneklerini geliştirme, mutlu ve başarılı bir şekilde eğitim görme imkanı sağlayan okuldur.

Sizlere ve bundan sonraki eğitim sürecinde çocuğunuzda her şeyin en iyisini diliyoruz!


Bavyera’daki çok yönlü okul sistemi

İlkokul bütün çocuklara yönelik ilk ve ortak okuldur. İlkokulun sonunda eğitim ve öğretime devam etme imkanı sağlayan Ortaokul (Mittelschule), İleri Seviye Ortaokuldan (Realschule) veya Liseye (Gymnasium) geçiş yapılır. İktisat Okulunda (Wirtschaftsschule) ise 6’nci sınıftan itibaren eğitim görülebilir. Yükseköğrenimden yararlanma imkanı sağlayan okul türleri arasında geçiş yapılması, çocuğun gerekli yeterliliği göstermesi durumunda mümkündür. Elde edilen her mezuniyet yeni yollar ve bağlantılar açar.

Dil, öğrenme, duygusal ve sosyal gelişim, işitme, görme, bedensel ve motorik veya zihinsel gelişim alanlarında özel pedagojik destek ihtiyacı bulunan çocuklar ve gençler özel eğitim okulunda (Förderschule) eğitim görür. Hastalara yönelik okullarda (Schulen für Kranke) hastanelerde veya benzeri yerlerde bulunan çocuklar eğitim görür.

Ortaokuldan (Mittelschule) mezun olduktan sonra (Ortaokuldan başarılı veya yeterlilik sağlayıcı (erfolgreicher oder qualifizierender Abschluss) bir şekilde mezun olunması):

Mesleki eğitim:

 • İkili sistemde: Meslek okulu (Berufsschule)
 • Tam zamanlı: Sanat meslek okulu (Berufsfachschule)
 • Mezuniyet sonrası: İleri eğitim meslek okulu (Fachschule) yahut Meslek Akademisi (Fachakademie) veya Yüksek Meslek Okulu (Berufliche Oberschule-BOS)

Ortaöğretim mezuniyetinden (mittlerer Schulabschluss) sonra (İleri Seviye Ortaokul, İktisat Okulu veya Ortaokulun ileri seviye grupları (M-Zweig):

Mesleki eğitim:

 • İkili sistemde: Meslek okulu
 • Tam zamanlı: Sanat meslek okulu
 • Mezniyet sonrası: İleri eğitim meslek okulu yahut Meslek Akademisi veya Yüksek Meslek Okulu
 • Üst meslek okulu (Berufliche Oberschule-FOS)
 • Lise (üst kademe/Oberstufe)

Bilgilendirme ve refakat

İlkokullarda görev yapan öğretmenler ortaöğretimdeki okul türünün belirlenmesi hususunda sizleri yoğun bir danışmanlık ve refakat hizmetiyle desteklerler. Ortaöğretim okul türlerinde görevli olan danışman öğretmenler (Übertrittscoaches) ve öğretmenler de – ihtiyaç halinde ilkokullara gelmek suretiyle de – bilgilendirme hizmeti sunarlar.

Ayrıca danışman öğretmenler, okul psikologları ve devlet eğitim danışma birimleri de izlenecek olan eğitim yolunun seçimi hususunda yardımcı olurlar: www.schulberatung.bayern.de

Stand: 28. März 2024

Seiteninhalt

  Unsere Social-Media-Kanäle  Dies sind externe Links. Mit einem Klick darauf wird km.bayern.de verlassen.

  Diese Seite teilen  Dies sind externe Links. Mit einem Klick darauf wird km.bayern.de verlassen.

  Bild von

  Bavyera’daki Okul Sistemi