Шляхи для можливості навчання дітей та молодих людей, які залишили Україну за баварською шкільною системою

Українські школярі мають швидко звикнути до баварської шкільної системи та німецької мови. Незалежно від класу та типу школи, основна увага завжди приділяється вивченню мови, щоб у майбутньому діти та підлітки могли долучитись до регулярних занять разом зі своїми баварськими однокласниками. Перший крок у вирішенні питання про те, яке шкільна навчання буде найбільш ефективним для конкретної дитини, ґрунтується на

 • віці учня
 • знаннях учня німецької мови.

1-4 класи

Діти 1-4 класів будуть навчатись в початкових школах Баварії. Вони будуть відвідувати звичайні уроки в початкових школах разом з їхніми баварськими однокласниками. Завдяки різноманітним зустрічам із однолітками учні цієї вікової групи особливо швидко освоюють німецьку мову. Таким чином, Баварія слідує рекомендаціям Постійної наукової комісії Постійної конференції міністрів освіти і культури федеральних земель. Додаткові пропозиції щодо мовної підтримки у рамках перевіреної концепції DeutschPLUS дозволяють учням швидко проходити уроки та розвивати свої здібності.

Зарахування до школи відбувається згідно "принципу району". Це означає, що зарахування до школи зазвичай відбувається за місцем проживання учнів. Проте діти, які вже відвідували звичайний клас або приймальну групу в баварській початковій школі у 2021/2022 навчальному році, повинні мати змогу залишитися в цій школі. 

 

5-9 класи

Для учнів, які лише починають вивчати німецьку мову або поки що мають лише обмежені знання німецької мови, у 2022/2023 навчальному році буде розроблено індивідуальну пропозицію з інтеграції, так звані "бридж-класи".

Мета полягає в тому, щоб діти та підлітки швидко освоїли німецьку мову та змогли добре орієнтуватися у баварській шкільній системі, щоб у майбутньому вони могли відвідувати звичайні заняття та отримувати підтримку відповідно до своїх здібностей.

Концепція "бридж-класів"

Основна увага в "бридж-класах" приділяється вивченню німецької мови.

Для того, щоб українські діти та молодь могли відвідувати звичайні уроки в середній школі, їм необхідно добре знати німецьку мову. Тому в них по 10 годин обов'язкових уроків німецької як другої мови на тиждень, а також поглиблення свої знань німецької мови на інших навчальних заняттях.

Учні отримують загалом до 30 годин навчання на тиждень. Крім німецької мови, обов'язковими предметами в розкладі є англійська та математика. Вибір пропозицій, що залишилися, здійснюється на основі їх інтересів і здібностей, а також організаційних можливос

Для подальшого розвитку своїх знань у галузі математики та англійської мови учні бридж-класів мають не менше ніж 9 годин на тиждень цих уроків. Крім того, вони відвідують факультативні предмети обсягом ще 4 години на тиждень. 7 додаткових годин на тиждень можна вибрати на добровільній основі для поглиблення навичок німецької мови або для індивідуального розвитку на основі інтересів та здібностей.

Учні можуть скористатися можливими пропозиціями української шкільної освіти у вільний від занять час чи позаурочний час. Гнучкість у розкладі бридж-класів дозволяє це зробити.

Багато українських сімей хочуть якнайшвидше повернутися додому. Тому для них часто важливо, щоб діти не лише вивчали німецьку мову та познайомились з новими людьми в Баварії, а й могли брати участь у (цифровій) освіті, яка пропонується в Україні. З цієї причини дітям та підліткам надається велика свобода дій: У такій ситуації для виконання обов'язкової шкільної освіти в Баварії учню достатньо відвідувати 23 години обов'язкової або факультативної освіти.  Участь у пропозиціях української шкільної освіти відбувається поза межами відповідальності школи.

Створення "бридж-класів" буде відбуватись на кшталт середньої школи. Викладання не залежить від типу школи, тобто воно завжди базується на одних і тих самих основних принципах, незалежно від школи та типу школи.

Для українських школярів суть навчальної пропозиції не відрізняється, незалежно від того, чи створено "бридж-клас" у середній школі, молодшій школі, приватному училищі чи гімназії. Основна увага завжди приділяється німецькій мові та орієнтації в баварській шкільній системі. Відповідно, розподіл учнів зазвичай ґрунтується виключно на вільних можливостях, щоб можна було встановити всеосяжний спектр викладання.

Диференційована баварська шкільна система значно відрізняється від шкільної системи в Україні (порівняння двох шкільних систем можна подивитися тут). Важливим основним принципом баварської системи є проникність. Кожна пропозиція школи відкриває можливість вищого або професійного навчання з широкими можливостями для просування по службі.

Проте багатьом українським дітям та підліткам спочатку потрібен час, щоб вивчити німецьку мову. Для цього створюються "бридж-класи". Як правило, після одного року навчання переведення у звичайні класи середньої школи відбувається за допомогою шкільної кар'єрної рекомендації.

Оцінка результатів роботи не обов'язково повинна проводитися, але регулярна оцінка результатів роботи може забезпечити важливий зворотний зв'язок із навчанням.

Українські учні приїжджають до Баварії з різними здібностями до мови та різними рівнями навчання. З цієї причини вчителі дають зворотний зв'язок про перебіг навчання, при необхідності також за допомогою оцінки успішності, але, наприклад, не потрібно здавати регулярні домашні завдання.

Метою є переведення учнів у звичайні класи школи відповідного типу після одного навчального року. У цьому рішенні їм допомагають шкільні кар'єрні рекомендації кар'єри та консультаційні послуги.

Після одного навчального року у бридж-класі учні зазвичай можуть переходити до відвідування уроків у середній школі. Відповідна рекомендація дається на основі обґрунтованих спостережень та аналізу рівня успішності. Це включає оцінку відповідності дітей і підлітків вимогам для успішного проходження процедури прийому, наприклад, в Середню школу, Приватне училище або Гімназію. Залежно від віку може бути рекомендований  перехід до професійно-технічного училища. У цьому процесі учнів та їхніх законних опікунів інтенсивно супроводжують та консультують, щоб вони могли без проблем перейти до звичайних класів. Для допомоги класним керівникам та вчителям-предметникам як контактні особи для підтримки процесу консультування можуть виступати вчителі-консультанти та шкільні психологи шкіл, до яких прикріплені бридж-класи, а також державні шкільні консультаційні центри.

Реєстрація в бридж-клас відбувається через координаційні групи.

Координаційні групи в державних управліннях освіти розподіляють учнів в один із незалежних від школи "бридж класів". Реєстрація здійснюється безпосередньо в місцевих координаційних групах. Педагогічні приймальні групи в Баварії: Довідка координаційних груп  

 

Учні з дуже гарним знанням німецької мови можуть бути відразу прийняті у звичайні класи на регулярній основі або лише для відвідування:

Учні, які настільки добре володіють німецькою мовою, що вже можуть відвідувати та брати активну участь у звичайних уроках у баварських школах, можуть бути прийняті як звичайні учні. Зарахування відбувається

 • без процедури вступу до баварських середніх шкіл,
 • з процедурою вступу (наприклад, вступні екзамени) до баварських середніх шкіл,  приватних училищ або гімназій.

Також можливе зарахування як запрошеного учня до звичайних класів (відповідно до правил школи). Для цього має бути визнано, що окремі діти та підлітки з уже наявними в них знаннями німецької мови можуть з успіхом та своєчасно відвідувати уроки у школі певного типу. Якщо метою є відвідування такого навчального закладу, в якому потрібен вступний іспит (див. вище), необхідно мати відповідний рівень освіти, щоб мати можливість скласти необхідний вступний іспит. В окремих індивідуальних випадках консультант із профорієнтації, відповідальний за школу, або відповідальний шкільний психолог можуть запропонувати (діагностичну) допомогу у прийнятті рішень.

Тут ви знайдете докладнішу інформацію про типи середніх шкіл у Баварії.

Пояснювальне відео до "бридж-класів"

Lade Video...

з 10 класу

Після досягнення 15-річного віку в українця є різні варіанти шкільної та, можливо, позашкільної освіти. Слід розрізняти, досяг він чи вона віку обов'язкового шкільного навчання в Баварії чи ні:

1. Обов'язкова шкільна освіта в Баварії більше не існує для учнів (без відносин учнівства), які вже отримали атестат про закінчення середньої школи, наприклад, через атестат про (повну) загальну середню освіту (Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти) в Україні.

У 2021/2022 навчальному році є два винятки у зв'язку з особливими обставинами:

 • Учні, які провчилися 10,5 років у школі в Україні у 2021/2022 навчальному році, та
 • Учні, які провчилися 9,5 років у школі в Україні у 2021/2022 навчальному році,(формально) мають атестат про закінчення середньої школи в Баварії і тому більше не зобов'язані відвідувати баварську школу. Перед ними відкриті численні можливості (пор. 3).

2. Якщо учень ще не отримав атестат про середню освіту, він повинен відвідувати школу в Баварії. Це стосуються українських учнів, наприклад, якщо ще не здобута повна загальна середня освіта.

У Баварії обов'язкову шкільну освіту можна здобути, відвідуючи середню школу, професійно-технічне училище або середню спеціальну навчальну установу. Підлітки та молоді люди, які не закінчили професійне навчання та не можуть відвідувати звичайні заняття у професійно-технічному училищі через відсутність мовних навичок, мають право на модель професійної інтеграції у професійно-технічному училищі. Тут учні інтенсивно вивчають німецьку мову та готуються до виробничої практики. Більше інформації Ви знайдете тут.

3. Українці, які більше не зобов'язані відвідувати школу в Баварії, мають численні можливості для шкільної та позашкільної освіти.

Підлітки та молоді люди, які вже досягли віку, що не зобов'язує відвідувати школу, можуть, крім відповідних шкільних пропозицій, скористатися пропозиціями щодо освіти для дорослих та – за наявності відповідної кваліфікації – пропозиціями вищих навчальних закладів. Необхідні знання німецької мови можна набути різними способами, якщо їх ще немає; у багатьох випадках вони пропонуються безпосередньо у школі чи університеті:

Приклади шкільних пропозицій

Пропозиції професійно-технічні училищ

Професійно-технічні училища пропонують велику кількість цікавих навчальних курсів після закінчення яких ви станете кваліфікаційним робітником.

Професійно-технічні училища (разом з навчально-виробничим підприємством в перевіреній дуальній системі підготовці) і середні спеціальні навчальні установи забезпечують підготовку учнів за широким спектром спеціальностей, які потребують спеціальної підготовки. Підготовка буде базуватись не тільки на професійних знаннях, а також на отримані поглибленої загальної освіти.

Крім професійного навчання, додаткова професійна освіта у технічному коледжі чи вищій школі готує студентів до складних управлінських завдань. Тут, як і у професійно-технічному училищі та професійній повній середній школі, є можливість подальшого навчання.

Професійна інтеграція у професійно-технічному училищі: Підлітки та молоді люди, які прагнуть професійної освіти, але ще не мають достатніх знань німецької мови, підлаштовуються під пропозиції щодо професійної інтеграції, насамперед, через інтенсивні заняття німецькою мовою, щоб мати можливість відвідувати регулярні заняття у професійно-технічному училищі або у середній спеціальній навчальній установці. Більше інформації Ви знайдете тут.

Участь у річному заході "Продовження на один рік навчання помічників фахівців у середніх спеціальних навчальних установах геріатричної та сестринської допомоги та у спеціалізованих школах з надання лікувальної допомоги": особи, зацікавлені у професії медсестри, протягом одного року вдосконалюють мову та набувають спеціальні знання (помічник спеціаліста із сестринської справи або помічник з лікувальної допомоги). Більше інформації Ви знайдете тут

Інтеграційні передпрофесійні класи у спеціалізованих середніх школах: Особливо успішним та мотивованим молодим людям надається можливість отримати необхідну в Баварії кваліфікацію для вступу до вищих навчальних закладів через інтеграційний попередній клас. Для цього протягом одного навчального року вдосконалюють їхні знання мови та необхідні знання до подальшого вступу до технічної або професійної гімназії.
Мінімальні вимоги:

 • як правило, атестат про закінчення середньої школи (наприклад, (повна) загальна середня освіта, здобута в Україні),
 • знання німецької мови на рівні не нижче за A2 згідно сертифікату CEFR,
 • висока готовність та здатність до роботи

Більше інформації Ви знайдете тут.

Пропозиції гімназії

Старші групи InGym: Молоді люди, які особливо успішні, також можуть продовжити свою шкільну кар'єру в Баварії, яку було розпочато в Україні з метою отримання доступу до вищої освіти та отримання загальної кваліфікації для вступу до вищих навчальних закладів. Для цього відкриті спеціальні пропозиції від гімназій InGym.

Більш детальна інформація про нові групи InGym Senior буде опублікована найближчим часом на домашній сторінці StMUK.

Мінімальні вимоги:

 • в Україні розпочалася шкільна кар'єра, спрямована на доступ до вищої освіти
 • підтвердження дуже хороших передумов на предмет (тест на придатність з англійської мови та математики)
 • дуже висока готовність та здатність до роботи

   

Прийом до гімназії як запрошений учень також можливий - відповідно до правил школи - за умови, що дуже успішний учень вже має відповідну попередню освіту і може підтвердити знання німецької мови не нижче рівня B2. Крім того, для вступу до середньої школи мають бути виконані законодавчі вимоги (згідно зі ст.  44 абз. 1, 3 Баварський закон щодо освіті і викладення у поєднанні  з §5 абз. 1, §6 Положення про гімназійну школу в Баварії). Якщо вам потрібна інформація, будь ласка, зв'яжіться з відповідальним вчителем-консультантом у гімназії.

Більше інформації для порівняння української і баварської шкільної системи ви знайдете тут.

Можливості отримати вищу освіту для українців

Доступ до вступних іспитів в коледжі довузівської підготовки

Учні, які були змушені кинути навчання в 11 класі в лютому або березні 2022 року через війну та вимушений виїзд з України у 2021/2022 навчальному році, в умовах скорочення терміну відвідування школи та скасування в Україні вступних іспитів до університетів (зовнішнього незалежного оцінювання) у 2022 році через війну, отримають доступ до вступних іспитів для навчання в коледжах довузівської підготовки в якості підготовки до отримання фахової освіти у вищих навчальних закладах.

Інформація про підготовчі курси до вищої школи

Коледжі довузівської підготовки займаються підготовкою абітурієнтів, чиї атестати з країни походження не дають прямого доступу до отримання вищої освіти, права на вступ на предметні курси навчання в університетах або університетах прикладних наук.

Вимоги для навчання в коледжах довузівської підготовки

На вступному іспиті в коледж довузівської підготовки всі абітурієнти повинні продемонструвати знання німецької мови, що відповідає щонайменше рівню B1+/B2 Загальноєвропейської класифікації рівнів володіння іноземною мовою (CEFR/GER), що гарантує успішне навчання на підготовчих курсах до вищої школи.

Обов’язковим предметом на вступних іспитах на всі спеціалізовані курси підготовки студентів до вивчення математичних, науково-технічних, економічних та медичних дисциплін також є математика.

Коледжі довузівської підготовки в Мюнхені та Кобурзі

Коледж довузівської підготовки при університеті. Вільної держави Баварія при університетах в Мюнхені (Studienkolleg Univ.) готує студентів до вступу в профільні університети, а коледж довузівської підготовки Вільної держави Баварія при університеті Кобурга (Studienkolleg FH) готує до профільного навчання в інститутах прикладних наук.

 

Підготовчий курс у зимовому семестрі 2022/23 навчального року для підготовки до вступних іспитів

Щоб абітурієнти могли підготуватися до вступних іспитів на літній семестр 2023 року або зимовий семестр 2023/2024 року, з 12 вересня 2022 року відкривається реєстрація на попередній курс (Vorkurs) коледжу довузівської підготовки Мюнхена.

Вступні вимоги:

 • Знання німецької щонайменше на рівні B1 GER (тривалість попереднього курсу - один семестр, по одному курсу в зимовому та літньому семестрі) або A2 GER (тривалість попереднього курсу - два семестри)
 • Атестат про повну загальну середню освіту після 11 класів, отриманий у 2021/2022 навчальному році.
   

  Інформація про реєстрацію на попередній курс:

  Реєстрація на цей курс у баварських університетах (bayerischen Universitäten) можлива до 16 серпня 2022 року. Учасники реєструються в коледжах довузівської підготовки відповідних баварських університетів, в яких бажають навчатися в майбутньому.

Прямий вступ до університетів

Студентам, які були змушені припинити навчання в українських вищих навчальних закладах в лютому або березні 2022 року через війну та вимушений виїзд з України, після завершення скороченого підготовчого курсу, за умови виконання всіх інших вступних вимог, буде надано доступ до навчання з певних напрямків в одному з університетів або інститутів прикладних наук.

У рамках процедури вступу та/або зарахування вищі навчальні заклади перевіряють відповідність вступним вимогам.

Пропозиції мовних курсів

Некомерційні асоціації освіти дорослих пропонують біженцям можливість цифрового вивчення німецької (як другої мови). Усі курси німецької мови з 18 вихідних мов (в т.ч. української) доступні до рівня B1 включно на навчальному порталі vhs.

Консультації з питань доступу до вищої освіти

Баварські університети (bayerischen Hochschulen) та Баварський департамент шкіл як установа з визнання свідоцтв про освіту (Bayerische Landesamt für Schule als Zeugnisanerkennungsstelle) консультують зацікавлених українців з питань доступу до вищих навчальних закладів у Баварії.

При оцінці вступних кваліфікацій іноземних вищих навчальних закладів університети та Баварський департамент шкіл дотримуються пропозицій щодо оцінювання, розроблених для багатьох країн компетентними органами Конференції міністрів освіти та культури земель Федеративної Республіки Німеччина. Ознайомитись з ними можна на цифровому інформаційному порталі іноземних свідоцтв про освіту (www.anabin.de).

Vorlese-Funktion

Sofern Sie uns Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir Cookies zur Nutzung unseres Webanalyse-Tools Matomo Analytics. Durch einen Klick auf den Button „Zustimmen“ erteilen Sie uns Ihre Einwilligung dahingehend, dass wir zu Analysezwecken Cookies (kleine Textdateien mit einer Gültigkeitsdauer von maximal zwei Jahren) setzen und die sich ergebenden Daten verarbeiten dürfen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in unserer Datenschutzerklärung widerrufen. Dort finden Sie auch weitere Informationen.