Шляхи для можливості навчання дітей та молодих людей, які залишили Україну за баварською шкільною системою

Українські школярі мають швидко звикнути до баварської шкільної системи та німецької мови. Незалежно від класу та типу школи, основна увага завжди приділяється вивченню мови, щоб у майбутньому діти та підлітки могли долучитись до регулярних занять разом зі своїми баварськими однокласниками. Перший крок у вирішенні питання про те, яке шкільна навчання буде найбільш ефективним для конкретної дитини, ґрунтується на

 • віці учня
 • знаннях учня німецької мови.

1-4 класи

Діти 1-4 класів будуть навчатись в початкових школах Баварії. Вони будуть відвідувати звичайні уроки в початкових школах разом з їхніми баварськими однокласниками. Завдяки різноманітним зустрічам із однолітками учні цієї вікової групи особливо швидко освоюють німецьку мову. Таким чином, Баварія слідує рекомендаціям Постійної наукової комісії Постійної конференції міністрів освіти і культури федеральних земель. Додаткові пропозиції щодо мовної підтримки у рамках перевіреної концепції DeutschPLUS дозволяють учням швидко проходити уроки та розвивати свої здібності.

Зарахування до школи відбувається згідно "принципу району". Це означає, що зарахування до школи зазвичай відбувається за місцем проживання учнів. Діти, які в навчальному році 2022/2023 уже навчалися в звичайному класі в баварській початковій школі, повинні по можливості мати право залишитися в цій школі.

 

5-9 класи

Для учнів, які лише починають вивчати німецьку мову або поки що мають лише обмежені знання німецької мови, у 2023/2024 навчальному році буде розроблено індивідуальну пропозицію з інтеграції, так звані "бридж-класи".

Мета полягає в тому, щоб діти та підлітки швидко освоїли німецьку мову та змогли добре орієнтуватися у баварській шкільній системі, щоб у майбутньому вони могли відвідувати звичайні заняття та отримувати підтримку відповідно до своїх здібностей.

Концепція "бридж-класів"

Основна увага в "бридж-класах" приділяється вивченню німецької мови.

Для того, щоб українські діти та молодь могли відвідувати звичайні уроки в середній школі, їм необхідно добре знати німецьку мову. Тому в них по 10 годин обов'язкових уроків німецької як другої мови на тиждень, а також поглиблення свої знань німецької мови на інших навчальних заняттях.

Учні отримують загалом до 30 годин навчання на тиждень. Крім німецької мови, обов'язковими предметами в розкладі є англійська та математика. Вибір пропозицій, що залишилися, здійснюється на основі їх інтересів і здібностей, а також організаційних можливос

Для подальшого розвитку своїх знань у галузі математики та англійської мови учні бридж-класів мають не менше ніж 9 годин на тиждень цих уроків. Крім того, вони відвідують факультативні предмети обсягом ще 4 години на тиждень. 7 додаткових годин на тиждень можна вибрати на добровільній основі для поглиблення навичок німецької мови або для індивідуального розвитку на основі інтересів та здібностей.

Учні можуть скористатися можливими пропозиціями української шкільної освіти у вільний від занять час чи позаурочний час. Гнучкість у розкладі бридж-класів дозволяє це зробити.

Багато українських сімей хочуть якнайшвидше повернутися додому. Тому для них часто важливо, щоб діти не лише вивчали німецьку мову та познайомились з новими людьми в Баварії, а й могли брати участь у (цифровій) освіті, яка пропонується в Україні. З цієї причини дітям та підліткам надається велика свобода дій: У такій ситуації для виконання обов'язкової шкільної освіти в Баварії учню достатньо відвідувати 23 години обов'язкової або факультативної освіти.  Участь у пропозиціях української шкільної освіти відбувається поза межами відповідальності школи.

Створення "бридж-класів" буде відбуватись на кшталт середньої школи. Викладання не залежить від типу школи, тобто воно завжди базується на одних і тих самих основних принципах, незалежно від школи та типу школи.

Для українських школярів суть навчальної пропозиції не відрізняється, незалежно від того, чи створено "бридж-клас" у середній школі, молодшій школі, приватному училищі чи гімназії. Основна увага завжди приділяється німецькій мові та орієнтації в баварській шкільній системі. Відповідно, розподіл учнів зазвичай ґрунтується виключно на вільних можливостях, щоб можна було встановити всеосяжний спектр викладання.

Диференційована баварська шкільна система значно відрізняється від шкільної системи в Україні (порівняння двох шкільних систем можна подивитися тут). Важливим основним принципом баварської системи є проникність. Кожна пропозиція школи відкриває можливість вищого або професійного навчання з широкими можливостями для просування по службі.

Проте багатьом українським дітям та підліткам спочатку потрібен час, щоб вивчити німецьку мову. Для цього створюються "бридж-класи". Як правило, після одного року навчання переведення у звичайні класи середньої школи відбувається за допомогою шкільної кар'єрної рекомендації.

Оцінка результатів роботи не обов'язково повинна проводитися, але регулярна оцінка результатів роботи може забезпечити важливий зворотний зв'язок із навчанням.

Українські учні приїжджають до Баварії з різними здібностями до мови та різними рівнями навчання. З цієї причини вчителі дають зворотний зв'язок про перебіг навчання, при необхідності також за допомогою оцінки успішності, але, наприклад, не потрібно здавати регулярні домашні завдання.

Метою є переведення учнів у звичайні класи школи відповідного типу після одного навчального року. У цьому рішенні їм допомагають шкільні кар'єрні рекомендації кар'єри та консультаційні послуги.

Відповідна рекомендація дається на основі обґрунтованих спостережень та аналізу рівня успішності. Це включає оцінку відповідності дітей і підлітків вимогам для успішного проходження процедури прийому, наприклад, в Середню школу, Приватне училище або Гімназію. Залежно від віку може бути рекомендований  перехід до професійно-технічного училища. У цьому процесі учнів та їхніх законних опікунів інтенсивно супроводжують та консультують, щоб вони могли без проблем перейти до звичайних класів. Для допомоги класним керівникам та вчителям-предметникам як контактні особи для підтримки процесу консультування можуть виступати вчителі-консультанти та шкільні психологи шкіл, до яких прикріплені бридж-класи, а також державні шкільні консультаційні центри.

Реєстрація в бридж-клас відбувається через координаційні групи.

Координаційні групи в державних управліннях освіти розподіляють учнів в один із незалежних від школи "бридж класів". Реєстрація здійснюється безпосередньо в місцевих координаційних групах. Педагогічні приймальні групи в Баварії: Довідка координаційних груп  

 

Учні з дуже гарним знанням німецької мови можуть бути відразу прийняті у звичайні класи на регулярній основі або лише для відвідування:

Учні, які настільки добре володіють німецькою мовою, що вже можуть відвідувати та брати активну участь у звичайних уроках у баварських школах, можуть бути прийняті як звичайні учні. Зарахування відбувається

 • без процедури вступу до баварських середніх шкіл,
 • з процедурою вступу (наприклад, вступні екзамени) до баварських середніх шкіл,  приватних училищ або гімназій.

Також можливе зарахування як запрошеного учня до звичайних класів (відповідно до правил школи). Для цього має бути визнано, що окремі діти та підлітки з уже наявними в них знаннями німецької мови можуть з успіхом та своєчасно відвідувати уроки у школі певного типу. Якщо метою є відвідування такого навчального закладу, в якому потрібен вступний іспит (див. вище), необхідно мати відповідний рівень освіти, щоб мати можливість скласти необхідний вступний іспит. В окремих індивідуальних випадках консультант із профорієнтації, відповідальний за школу, або відповідальний шкільний психолог можуть запропонувати (діагностичну) допомогу у прийнятті рішень.

Тут ви знайдете докладнішу інформацію про типи середніх шкіл у Баварії.

Пояснювальне відео до "бридж-класів"

Lade Video...

з 10 класу

Після досягнення 15-річного віку в українця є різні варіанти шкільної та, можливо, позашкільної освіти. Слід розрізняти, досяг він чи вона віку обов'язкового шкільного навчання в Баварії чи ні:

1. Обов'язкова шкільна освіта в Баварії більше не існує для учнів (без відносин учнівства), які вже отримали атестат про закінчення середньої школи, наприклад, через атестат про (повну) загальну середню освіту (Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти) в Україні.

У 2021/2022 навчальному році є два винятки у зв'язку з особливими обставинами:

 • Учні, які провчилися 10,5 років у школі в Україні у 2021/2022 навчальному році, та
 • Учні, які провчилися 9,5 років у школі в Україні у 2021/2022 навчальному році,

(формально) мають атестат про закінчення середньої школи в Баварії і тому більше не зобов'язані відвідувати баварську школу. Перед ними відкриті численні можливості (пор. 3).

Учні, які отримують табель успішності за 10-й клас або свідоцтво про закінчення 11-го класу української середньої школи в навчальному році 2022/2023, також (формально), навіть якщо в зв'язку з війною

 • є необхідним перехід від очного до дистанційного навчання
 • за певних обставин, неможливо буде надати всі передбачені свідоцтва успішності в школі або свідоцтва про складені в кінці навчального року іспити,

з отриманням атестата отримують доказ про закінчення середньої школи.

2. Якщо учень ще не отримав атестат про середню освіту, він повинен відвідувати школу в Баварії. Це стосуються українських учнів, наприклад, якщо ще не здобута повна загальна середня освіта.

У Баварії обов'язкову шкільну освіту можна здобути, відвідуючи середню школу, професійно-технічне училище або середню спеціальну навчальну установу. Підлітки та молоді люди, які не закінчили професійне навчання та не можуть відвідувати звичайні заняття у професійно-технічному училищі через відсутність мовних навичок, мають право на модель професійної інтеграції у професійно-технічному училищі. Тут учні інтенсивно вивчають німецьку мову та готуються до виробничої практики. Більше інформації Ви знайдете тут.

3. Українці, які більше не зобов'язані відвідувати школу в Баварії, мають численні можливості для шкільної та позашкільної освіти.

Підлітки та молоді люди, які вже досягли віку, що не зобов'язує відвідувати школу, можуть, крім відповідних шкільних пропозицій, скористатися пропозиціями щодо освіти для дорослих та – за наявності відповідної кваліфікації – пропозиціями вищих навчальних закладів. Необхідні знання німецької мови можна набути різними способами, якщо їх ще немає; у багатьох випадках вони пропонуються безпосередньо у школі чи університеті:

Приклади шкільних пропозицій

Пропозиції професійно-технічні училищ

Професійно-технічні училища пропонують велику кількість цікавих навчальних курсів після закінчення яких ви станете кваліфікаційним робітником.

Професійно-технічні училища (разом з навчально-виробничим підприємством в перевіреній дуальній системі підготовці) і середні спеціальні навчальні установи забезпечують підготовку учнів за широким спектром спеціальностей, які потребують спеціальної підготовки. Підготовка буде базуватись не тільки на професійних знаннях, а також на отримані поглибленої загальної освіти.

Крім професійного навчання, додаткова професійна освіта у технічному коледжі чи вищій школі готує студентів до складних управлінських завдань. Тут, як і у професійно-технічному училищі та професійній повній середній школі, є можливість подальшого навчання.

Професійна інтеграція у професійно-технічному училищі: Підлітки та молоді люди, які прагнуть професійної освіти, але ще не мають достатніх знань німецької мови, підлаштовуються під пропозиції щодо професійної інтеграції, насамперед, через інтенсивні заняття німецькою мовою, щоб мати можливість відвідувати регулярні заняття у професійно-технічному училищі або у середній спеціальній навчальній установці. Більше інформації Ви знайдете тут.

Участь у річному заході "Продовження на один рік навчання помічників фахівців у середніх спеціальних навчальних установах геріатричної та сестринської допомоги та у спеціалізованих школах з надання лікувальної допомоги": особи, зацікавлені у професії медсестри, протягом одного року вдосконалюють мову та набувають спеціальні знання (помічник спеціаліста із сестринської справи або помічник з лікувальної допомоги). Більше інформації Ви знайдете тут

Інтеграційні передпрофесійні класи у спеціалізованих середніх школах: Особливо успішним та мотивованим молодим людям надається можливість отримати необхідну в Баварії кваліфікацію для вступу до вищих навчальних закладів через інтеграційний попередній клас. Для цього протягом одного навчального року вдосконалюють їхні знання мови та необхідні знання до подальшого вступу до технічної або професійної гімназії.
Мінімальні вимоги:

 • як правило, атестат про закінчення середньої школи (наприклад, (повна) загальна середня освіта, здобута в Україні),
 • знання німецької мови на рівні не нижче за A2 згідно сертифікату CEFR,
 • висока готовність та здатність до роботи

Більше інформації Ви знайдете тут.

Пропозиції гімназії

Старші групи InGym: Молоді люди, які особливо успішні, також можуть продовжити свою шкільну кар'єру в Баварії, яку було розпочато в Україні з метою отримання доступу до вищої освіти та отримання загальної кваліфікації для вступу до вищих навчальних закладів. Для цього відкриті спеціальні пропозиції від гімназій InGym.

Більше інформації про старші групи InGym можна знайти тут.

Мінімальні вимоги:

 • в Україні розпочалася шкільна кар'єра, спрямована на доступ до вищої освіти
 • підтвердження дуже хороших передумов на предмет (тест на придатність з англійської мови та математики)
 • дуже висока готовність та здатність до роботи

   

Прийом до гімназії як запрошений учень також можливий - відповідно до правил школи - за умови, що дуже успішний учень вже має відповідну попередню освіту і може підтвердити знання німецької мови не нижче рівня B2. Крім того, для вступу до середньої школи мають бути виконані законодавчі вимоги (згідно зі ст.  44 абз. 1, 3 Баварський закон щодо освіті і викладення у поєднанні  з §5 абз. 1, §6 Положення про гімназійну школу в Баварії). Якщо вам потрібна інформація, будь ласка, зв'яжіться з відповідальним вчителем-консультантом у гімназії.

Більше інформації для порівняння української і баварської шкільної системи ви знайдете тут.

Можливості отримати вищу освіту для українців

Пропозиція шляхів вступу на навчання та пошуку роботи для підлітків та молоді, біженців з України

1. Способи здобуття освіти в Україні

Згідно з даними Міністерства освіти і науки України, підлітки або молодь, які хочуть почати навчання в вищому закладі в Україні, повинні скласти так званий «мультипредметний тест», що складається з блоків: «українська мова», «історія України» та «математика», що замінить випускні іспити в школі після закінчення 11-го класу, які не були проведені в зв'язку з війною. В навчальному році 2022/2023 реєстрація на «мультипредметний тест» була можлива до 03.05.2023 року. Вступні іспити для здобуття базової вищої освіти проводилися з 07.06.2023 по 20.06.2023 року (альтернативно: з 14.07.2023 по 21.07.2023 р.; Посилання для реєстрації: Створення кабінету (testportal.gov.ua) / https://my.testportal.gov.ua/registration/nmt). Строки для навчального року 2023/2024 ще не оголошені.

Підлітки або молодь, що хочуть розпочати (дистанційне) навчання в ВУЗі в Україні, отримають консультацію в Земельному відомстві з питань школи стосовно питань визнання атестатів, якщо після певного періоду навчання в Україні навчання планується продовжувати в Баварії.

2. Шляхи для можливості (предметного) навчання в Баварії

Підлітки та молодь, які вже склали єдиний вступний іспит (зовнішнє незалежне оцінювання) в Україні, можуть відвідувати підготовчі курси у Німеччині, щоб потім розпочати предметне навчання в університеті чи університеті прикладних наук.
На наступній схемі показано запропоновані шляхи для отримання предметного курсу навчання, якщо в Україні вже закладено відповідні його основи:

Після закінчення 2022-2023 навчального року в Баварії доступні різні можливості отримати кваліфікацію для вступу до закладів вищої освіти. Ці можливості описані в пунктах 3. і 4.

Державне управління у справах шкіл охоче надасть інформацію про визнання свідоцтв про закінчення школи, отриманих за межами Баварії.

3. Можливості вступу до закладів вищої освіти в Баварії з базовим знанням німецької мови або без нього

В Німецькій асоціації народних університетів для біженців запропоновано можливість вивчення німецької мови (як другої мови) в цифровому форматі. Усі курси німецької мови також доступні для носіїв 18 мов (включаючи українську) з рівня B1 на навчальному порталі VHS.

Якщо Ви уже досягли мовний рівень B1, то можете відвідати підготовчий курс до Мюнхенського підготовчого коледжу, наприклад:

 • В рамках підготовки до вступного іспиту на зимовий семестр 2023-2024 навчального року та літній семестр 2024 навчального року, Мюнхенський підготовчий коледж проводитиме підготовчі курси з рівня B1 (один семестр) і з рівня A2 (два семестри) з 12 вересня 2022 року.
 • Вимоги до вступу:
  • Знання німецької мови на рівні B1 (тривалість підготовчого курсу: один семестр, по одному курсу в зимовому та літньому семестрах) або A2 (тривалість підготовчого курсу: два семестри)
  • Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти після 11 класу, отримане у 2021-2022 навчальному році.
 • Інформація щодо реєстрації на підготовчий курс:
  • Реєстрація учасників підготовчого коледжу здійснюється відповідним університетом Баварії, в якому абітурієнт хотів би в майбутньому розпочати навчання.
  • Реєстрація на цей курс проводиться до 16 серпня 2022 року.
 • Після підготовчого курсу можна скласти вступний іспит до підготовчого коледжу.

  Огляд запропонованих шляхів:

(див. домашню сторінку: Учні з України отримують доступ до університетів (bayern.de))

4. Можливості вступу до закладів вищої освіти в Німеччині з хорошим володінням німецькою мовою

Молодь, яка вже добре володіє німецькою мовою, має такі можливості:

1. Інтеграційні передпрофесійні класи у спеціалізованих середніх школах: Особливо успішним та мотивованим молодим людям надається можливість отримати необхідну в Баварії кваліфікацію для вступу до вищих навчальних закладів через інтеграційний попередній клас. Для цього протягом одного навчального року вдосконалюють їхні знання мови та необхідні знання до подальшого вступу до технічної або професійної гімназії.

Мінімальні вимоги:

 • як правило, атестат про закінчення середньої школи (наприклад, (повна) загальна середня освіта, здобута в Україні),
 • ​знання німецької мови на рівні не нижче за A2
 • висока готовність та здатність до роботи
  Більше інформації Ви знайдете тут.
   

  2. У старших групах InGym у гімназіях: Молоді люди, які особливо успішні та прагнуть вступити до університету, можуть продовжити свою українську шкільну кар’єру в Баварії та отримати загальну кваліфікацію для вступу до вищих навчальних закладів. Для цього відкриті спеціальні пропозиції від гімназій InGym. Більш детальна інформація про нові старші групи InGym буде опублікована найближчим часом на домашній сторінці StMUK

  Мінімальні вимоги:

 • в Україні розпочалася шкільна кар'єра, спрямована на доступ до вищої освіти
 • підтвердження дуже хороших передумов на предмет (тест на придатність з англійської мови та математики)
 • дуже висока готовність та здатність до роботи
   

  3. Статус гостьової школи в гімназії: Прийняття в гімназію в якості тимчасового учня можливе – відповідно до вимог шкільного регламенту – якщо учень має досить високі результати

 • вже має відповідну попередню освіту та може продемонструвати знання німецької мови принаймні на рівні B2.
 • Крім того, для вступу до середньої школи мають бути виконані законодавчі вимоги (згідно зі ст. 44 абз. 1, 3 Баварський закон щодо освіті і викладення у поєднанні з §5 абз. 1, §6 Положення про гімназійну школу в Баварії).

  Якщо вам потрібна інформація, будь ласка, зв'яжіться з відповідальним вчителем-консультантом у гімназії.

  4. Якщо Ви володієте досить хорошими знаннями німецької мови, то можливо відразу вступити до стандартної школи гімназії пройшовши вступні випробування (наприклад, вступний іспит).

  Короткий огляд можливостей:

(дивіться також: Шляхи для можливості навчання дітей та молодих людей, які залишили Україну за баварською шкільною системою (bayern.de))

5. Шляхи отримання професійного навчання з наявним високим рівнем знанням німецької мови

Якщо підлітки чи молодь досить добре володіють німецькою мовою і бажають отримати професійну освіту, то їм слід спочатку з'ясувати, чи вони уже мають перспективи кар’єрного зростання.

Федеральне агентство зайнятості пропонує консультаційні послуги щодо всіх питань щодо вибору професії та подачі заявки на навчання.

Крім того, пройти рік професійного навчання можна в професійно-технічному училищі. Заняття року професійної підготовки орієнтовані на молодь (яка повинна відвідувати професійно-технічне училище), яка не проходить професійне навчання або не відвідує середню школу. Протягом цього року підлітки та молодь мають можливість професійно зорієнтуватися та набути загальних або професійних навичок, необхідних для подальшого успішного (професійного) навчання. Крім того, вони отримують навчання німецькою мовою та проходять стажування, щоб отримати уявлення про трудове життя. Мета полягає в тому, щоб потім продовжити навчання в школі або компанії.

Короткий огляд можливостей:

6. Шляхи отримання шкільного або дуального професійного навчання або продовження шкільної кар'єри з базовим знанням німецької мови або без знання мови

 • Модель професійної інтеграції: Модель професійної інтеграції в першу чергу спрямована на молодь (яка повинна відвідувати професійно-технічне училище), біженців або мігрантів, які потребують особливої підтримки в оволодінні німецькою мовою. Підлітки та молодь, які прагнуть отримати професійну освіту чи продовжити шкільну кар’єру, але ще не мають достатніх знань з німецької мови, отримують пропозиції професійної інтеграції, перш за все завдяки інтенсивним урокам німецької мови, щоб мати можливість відвідувати звичайні заняття в професійно-технічному училищі, середній спеціальній навчальній установі або можливість відвідувати середню школу (наприклад, спеціалізовані середні школи). Більше інформації Ви знайдете тут.
 • Крім того, пропонується розширене навчання з медсестринської допомоги протягом одного року у професійно-технічних школах геріатричної та медсестринської допомоги, а також у технічних школах лікувальної освіти медсестринської допомоги. Ця пропозиція розрахована на осіб, які закінчили навчання в середній або основній школі в Україні, але потребують підтримки у вивченні мови та у розширенні професійної практики, щоб мати можливість безпосередньо розпочати однорічну підготовку з медсестринської допомоги. Крім необхідних мовних навичок (для навчання з медсестринської допомоги) надаються загальні знання та відповідні спеціальні знання. Після такого навчання протягом року учасники ще рік працюють у сфері допомоги інвалідам. Потім можна завершити однорічний курс навчання з медсестринської допомоги. Більше інформації Ви знайдете тут.
 • Що стосується шкільної освіти, також є можливість відвідувати перехідний клас 10 у професійно-технічному училищі. Вона спрямована насамперед на підлітків та молодь з України, які хочуть здобути або вдосконалити свої знання німецької мови зокрема у 2023-24 навчальному році. Як і у випадку з перехідними класами для 5-9 класів загальноосвітніх шкіл, пропонується можливість відвідування уроків з української мови.

(дивіться також: Шляхи для можливості навчання дітей та молодих людей, які залишили Україну за баварською шкільною системою (bayern.de))

7. Інші шляхи оволодіння мовою

Загалом для вивчення німецької мови зверніться за такими напрямками:

Додаткову інформацію про вступ до університету можна знайти тут.

Хто може допомогти у пошуку роботи?

Коли справа стосується пошуку відповідної роботи, для початку краще за все звернутися до консультантів з профорієнтації в агенціях з працевлаштування. За бажанням ви можете спочатку уточнити для себе основні питання про німецьку систему освіти. Для прикладу: чому важливо проходити підготовку в Німеччині, або якими є типи такої підготовки? А вже після цього мова йтиме про пошук власного шляху у професійному житті. На основі ваших особистих сильних сторін й інтересів, консультант працюватиме з вами задля визначення того, які кар’єрні варіанти вам можуть підійти. Наступний етап полягає у ​​з’ясуванні того, як досягти цієї кар’єрної мети – шляхом підготовки чи навчання. Краще записуватися на консультацію заздалегідь, аби консультанти з профорієнтації в агенціях з працевлаштування могли належним чином спланувати час. Записатися на консультацію можна за телефоном 0800 4 5555 00 (безкоштовно) або скориставшись контактною формою

Більше інформації можна дізнатися у нижченаведеному інформаційному бюлетені. 

Часті запитання (FAQ)

Чи повинні діти-біженці молодшого та підліткового віку відвідувати школу?

Так. Діти-біженці молодшого та підліткового віку повинні відвідувати школу не пізніше ніж через три місяці після прибуття з-за кордону.

Чи можуть діти-біженці з України відвідувати німецькі заняття у початковій школі?

Навчання дітей-біженців з України проводиться на основі перевіреної концепції DeutschPLUS у початковій школі. Ця концепція передбачає навчання дітей, для яких німецька мова не є рідною, у звичайних класах, з додатковими допоміжними уроками з німецької мови.

За яких умов дітей-біженців приймають на навчання до спеціальних шкіл?

Дитину можуть зарахувати до спеціальної школи після визначення її особливих освітніх потреб. Після зарахування діти молодшого та підліткового віку навчаються у звичайних класах.

Незнання німецької мови чи травма не є достатніми підставами для зарахування у спеціальну школу.

Скільки учнів навчається у класах з допоміжними заняттями?

Клас з допоміжними заняттями, як правило, відвідує до 20 учнів. Допускається незначне чи тимчасове перевищення цієї кількості учнів. Завдяки чітко визначеній кількості учнів гарантується інтенсивний супровід та допомога у навчанні.

Чи можливо, щоб моя дитина навчалася у школі за програмою повного дня?

Учні, які прибули з України, та зараховані до школи у поточному навчальному році в принципі також можуть навчатися за навчальною програмою повного дня або програмою навчання в обідній час, за винятком випадків, коли є вагома причина для відмови у такому навчанні. Передусім у випадках особливих сімейних ситуацій та надзвичайних ситуацій, наприклад, як ті, що стосуються сімей-біженців з України, повинна забезпечуватися можливість зарахування учнів, які навчаються неповний день, до наявних класів на гнучких умовах та у якомога коротший термін.

Якою є система освіти в Баварії?

Основне правило: успішне завершення навчання на кожному з етапів дозволяє досягти наступної мети у здобутті вищої освіти. У відповідності до принципу адаптованості навчальних програм кожна середня школа дає можливість отримати атестат про здобуття середньої освіти.

Додаткову інформацію можна знайти на сайті: Система освіти в Баварії (bayern.de), порівняння баварської та української шкільної системи можна знайти тут.

Моїй дитині також потрібно проходити дистанційне навчання в українських школах, яке проводиться у визначений час. Чи надається право на вільний час у розкладі?

Заняття українських шкіл можна проходити у вільний позаурочний час. Можливе дистанційне навчання не враховується під час планування розкладу уроків. Проте розклад класів з допоміжними заняттями, що передбачає мінімальну завантаженість у 23 уроки, забезпечує достатню гнучкість для дистанційного навчання в українських школах у вільний час.

Коли ми покидали Україну, дитина не взяла із собою табель. Яким чином я можу записати дитину у школу?

У разі неможливості представити табелі у зв’язку із залишенням своєї країни в якості альтернативи ви можете подати заяви з відомостями про себе. Все ж відповідну документацію необхідно подати якомога швидше. 

Якою є процедура переведення для дітей молодшого та підліткового віку, які відвідуватимуть 4 або 5 класи в Баварії у 2022/2023 навчальному році?

Українські учні, які у 2022/2023 навчальному році відвідуватимуть 4 класи початкової школи, проходитимуть звичайну процедуру переведення.

Українські учні, які відвідують 5 перехідний клас незалежно від типу школи у 2022/2023 навчальному році, можуть

 • відвідати пробний урок у 5 класі реальної школи чи гімназії або
 • або шляхом складання вступного іспиту з подальшим випробувальним терміном у 6 класі реальної школи або гімназії
 • бути допущеним до пробного уроку у підготовчому класі чотириступеневої комерційної школи.

Як українським учням, які закінчили навчання в Україні у 2021/2022 навчальному році, отримати атестат у Баварії?

Батьки або інші уповноважені особи чи самі випускники, якщо вони досягли повноліття, повинні подати заяву до навчального закладу в Україні, що відповідає за видачу атестата. Школа видає атестати та передає їх до Міністерства закордонних справ України через Міністерство освіти України. Звідти атестати надсилають до закордонних представництв (консульств), після чого їх можуть забрати батьки, уповноважені особи або самі випускники, які досягли повноліття.

Відповідний наказ про видачу атестатів і форми, передбачені для цієї процедури, див. тут: Наказ № 538/192 від 09.06.2022 (pdf)

За додатковою інформацією звертайтеся у:

Посольство України у Мюнхені

Лессінґштрассе 14, 80336, Мюнхен (Lessingstrasse 14, 80336 München)
Тел.: (+49) 89 55 27 37 18
Факс: (+49) 89 55 27 37 55
Адреса електронної пошти: gc_dem@mfa.gov.ua

Vorlese-Funktion

Das bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus stellt auf seiner freizugänglichen Website eine Vorlesefunktion zur Verfügung. Beim Aktivieren dieser Funktion werden Inhalte und technische Cookies von dem Dienstanbieter Readspeaker geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an den Dienstanbieter übertragen.

Wenn Sie die Vorlesefunktion jetzt aktivieren möchten, klicken Sie auf „Vorlesefunktion aktivieren“.

Ihre Zustimmung zur Datenübertragung können Sie jederzeit während Ihrer Browser-Session widerrufen. Mehr Informationen und eine Möglichkeit zum Widerruf Ihrer Zustimmung zur Datenübertragung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung im Abschnitt „Vorlesefunktion“.

Sofern Sie uns Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir Cookies zur Nutzung unseres Webanalyse-Tools Matomo Analytics. Durch einen Klick auf den Button „Zustimmen“ erteilen Sie uns Ihre Einwilligung dahingehend, dass wir zu Analysezwecken Cookies (kleine Textdateien mit einer Gültigkeitsdauer von maximal zwei Jahren) setzen und die sich ergebenden Daten verarbeiten dürfen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in unserer Datenschutzerklärung widerrufen. Dort finden Sie auch weitere Informationen.