COVID-19 Informacje na temat roku szkolnego 2020/2021

W nadchodzącym roku szkolnym wszyscy uczniowie powinni wrócić do tradycyjnego modelu kształcenia. Uzależnione jest do od sytuacji epidemiczej i konieczności zniesienia minimalnej odległości 1,5 m w szkołach. Jednocześnie wymagane będzie przestrzeganie zasad higieny.

W przypadku negatywnego rozwoju zakażenia, zostaną przygotowane alternatywne scenariusze. Dotyczą one przypadku, gdy jesienią panujące obostrzenia nie zostaną zniesione  w niektórych regionach lub na terenie całej Bawarii. Wówczas  kształcenie na odległość ponownie częściowo lub całkowicie zastąpi nauczanie w klasie.

Ministerstwo oferuje w tym roku tzw. oferty pomostowe na nowy rok szkolny 2020/2021, w celu zapewnienia dobrego wsparcia uczniom i ich rodzicom:

  • Podczas wakacji letnich kraj związkowy Bawaria oprócz istniejących już ofert, proponuje dodatkowe formy opieki nad dziećmi na szczeblu gminnym (patrz). Mają one na celu odciążenie rodziców, którzy już wykorzystali swoje prawo do urlopu. Grupą docelową są uczniowie  klas 1-6. Więcej informacji na temat można uzyskać w placówce szkolnej.
  • Na początku roku szkolnego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami w zakresie nauczania niektórych przedmiotów zostaną utworzone specjalne formy dokształcania. Informacje na ten temat dostępne będą w szkole.

Dalsze informacje

Vorlese-Funktion