COVID-19 Početak nastave za učenike završnih razreda

Sve škole u Bavarskoj zatvorene su 16.03.2020. godine. Cilj ove mjere bio je usporavanje širenja koronavirusa u Bavarskoj.

Početak nastave za učenike završnih razreda

Od 27.04.2020. ponovo počinje nastava za učenice i učenike završnih razreda različitih vrsta škola. To su:

 • Srednja škola (Mittelschule): 9. razred (regularni razredi i M-razredi ukoliko su prijavili neki ispit), odnosno 10. razred      
 • Realna škola (Realschule): 10. razred
 • Ekonomska škola: 11. razred ekonomskih škola s dva stupnja, te 10. razred ekonomskih škola s tri ili četiri stupnja   
 • Gimnazija: Q12
 • Škola sa specijalnim programima (Förderschule)
  • Centri s posebnim odgojno-obrazovnim programima (Förderzentren): Nastava počinje ponovo samo za one razrede u kojima se ona odvija prema nastavnom planu i programu za opće škole, i to isključivo  za učenike 9. i 10. razreda koji su prijavljeni za završni ispit ispit (MSA, QA ili ispit sa reduciranim teoretskim dijelom u svrhu uspješnog završetka srednje škole)
  • Centar sa specijalnim pedagoškim programom i Centar učenja (Sonderpädagogisches Förderzentrum und Förderzentrum Lernen): 9. razredi
  • Realne i strukovne škole sa specijalnim pedagoškim programom (Realschulen und berufliche Schulen zur sonderpädagogischen Förderung):  Nastava za završne razrede po uzoru na postupke u odgovarajućim općim školama   
 • FOS/BOS: Stručni maturalni razredi: 12. razred; Maturalni razredi: 13. razred
 • Strukovne škole (Berufsschulen): Strukovni razredi koji su pred ispitom u Komori, razredi s punom cjelogodišnjom temeljnom strukovnom nastavom (BGJ)               
 • Strukovne škole višeg stupnja (Berufsfachschulen): završni razredi
 • Zdravstvene strukovne škole višeg stupnja, Stručne akademije (Berufsfachschulen des Gesundheitswesens, Fachakademien): svi završni razredi
 • Strukovne škole višeg stupnja (Fachschulen): završni razredi 

Temeljne obavijesti

Okvirne odredbe

Školama je na prvom mjestu zaštita od infekcije. Tako će se primjerice razredi za potrebe nastave dijeliti da se omogući propisani razmak među učenicima od najmanje 1,5 m. Na nekim školama će nastavu možda biti potrebno organizirati u određenim vremenskim pomacima. U školskoj zgradi su na snazi specijalne odredbe u vezi s ponašanjem.

Završni ispiti

Završni ispiti su pomaknuti za sve škole. Aktualne termine naći ćete na www.km.bayern.de/coronavirus-faq ili će Vas o njima obavijestiti škola koju pohađa Vaše dijete.

Učenice i učenici kao rizična skupina

Neki su ljudi ugroženiji od drugih u smislu da  oboljenje od koronavirusa kod njih poprima teži oblik. Toj rizičnoj skupini mogu pripadati  i učenice i učenici. U tom slučaju mora se školi predočiti liječnička potvrda koja ravnateljstvu škole omogućuje jasnu prosudbu o tome, je li učenica ili učenik  iz ozbilnjih razloga spriječena/spriječen prisustvovati nastavi ili nekoj drugoj obaveznoj školskoj aktivnosti. U svakom slučaju je zadatak škole da takve učenike na prikladan način opskrbi svime što nudi nastava. Zadatak učenice ili učenika je pak da tu ponudu prihvate, a onih koji su ovlašteni za njihov odgoj da to podupiru.

Ostala godišta

Sva ostala godišta nastavit će do daljnjega s učenjem kod kuće. Momentano se još ne može reći kada će se škole otvoriti i za ostale učenice i učenike. U Bavarskoj je širenje nastave u školi i na ostala godišta moguće zamisliti najranije od 11. svibnja.

Nužno zbrinjavanje učenica i učenika u školi u vrijeme kad su škole zatvorene

U određenim iznimnim slučajevima organizira se nužno zbrinjavanje učenika u školi koje se odvija u uobičajeno vrijeme kad Vaše dijete ima nastavu (uključujući i poslijepodnevno zbrinjavanje).

Djeca koja smiju biti nužno zbrinuta u školi:

U školi se zbrinjavaju isključivo učenici od 1. do 6. razreda ako jedan od roditelja radi u području tako zvane kritične infrastrukture, odnosno kod samohranih roditelja ako je taj samohrani roditelj zaposlen.

U područje kritične infrastrukture ubrajaju se posebno ustanove

 • za zdravstvenu skrb (npr. bolnice, zubarske i liječničke ordinacije, ljekarne, uredi zdravstvene službe, hitna služba uključujući i zračnu službu hitne pomoći te svi zaposlenici u ovim ustanovama koji su u službi održavanja njihovog rada kao i osoblje zaduženo za čišćenje i bolnička kuhinja),
 • za njegu (npr. njegu starijih osoba), pomoć invalidima, sustav pomoći ženama (ženske kuće, savjetovališta za žene/prijem hitnih poziva, interventni centri)  
 • za pomoć djeci i mladima (uključujući nužno zbrinjavanje u vrtiću) ,
 • za duhovnu pomoć u vjerskim zajednicama,
 • za održavanje javnog reda i mira uključujući i izvanpolicijske službe za obranu u opasnim situacijama (vatrogasci i služba zaštite od katastrofa)  te vojsku,
 • za javnu infrastrukturu (telekomunikacije, energetika, voda, javni prijevoz, odvoz smeća),
 •  za opskrbu živežnim namirnicama (od proizvodnje do prodaje),
 • za promet ljudi i dobara (npr. promet na velike udaljenosti, piloti, služba za sigurnost leta), mediji (posebno u informativnom sektoru i u području rizičnih i kriznih komunikacija) ,
 • banke i štedionice (posebno za osiguranje gotovog novca i likvidnosti poduzeća), porezna savjetovališta,
 • središnji uredi države, pravosuđa  (također pravno savjetovanje i zastupanje kao i javni bilježnici) i uprave te
 • škole (nužno zbrinjavanje učenika u školi i nastava).


Preduvjet za nužno zbrinjavanje u školi je osim toga da djeca

 • nemaju simptome bolesti,       
 • da nisu u kontaktu ili da nisu bila u kontaktu sa zaraženom osobom u posljednjih 14 dana i
 • da nisu obuhvaćena nekom mjerom karantene.   

U  svrhu nužnog zbrinjavanja djeteta u školi molimo Vas da u školu donesete potpisan ovaj obrazac.

Savjetujemo Vam da za vrijeme dok su škole zatvorene o djeci ne skrbe bake i djedovi jer su u slučaju zaraze koronavirusom upravo oni posebno ugroženi.

Za daljnje informacije na raspolaganju Vam je sljedeći link:

Ako imate nekih pitanja, molimo Vas da preko škole kontaktirate nastavnike svog djeteta.

Vorlese-Funktion

Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo. Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden.
Mehr Informationen und eine Möglichkeit zur Deaktivierung der Webanalyse finden Sie hier.