COVID-19 Ogólne informacje o zamknięciu szkół

Ogólne informacje o zamknięciu szkół

Od 16.03.2020 zostały w Bawarii WSZYSTKIE szkoły zamknięte ; uczniom nie wolno wkraczać na teren  budynków szkolnych . Wznowienie zajęć lekcyjnych przewidziane jest na 20.04.2020  roku  (poniedziałek po feriach wielkanocnych).

Zamknięcie szkół ma na celu spowolnienie  dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa w Bawarii. Z tegoż powodu prosimy o  ograniczanie  kontaktów z innymi ludźmi również  w sferze prywatnej .  W miarę możliwości  dzieci powinny  pozostawać w domu. Wyjazdy urlopowe nie są możliwe.

Wyjątkowe przypadki zapewnienia opieki nad dziećmi szkolnymi podczas zamknięcia szkół (Notfallbetreuung )

W niektórych wyjątkowych przypadkach w szkole istnieje dyżurna opieka. Odbywa się to podczas normalnych godzin szkolnych dziecka (łącznie z popołudniową opieką).
Opieką objęte są dzieci uczęszczające do klas od 1 do 6, których rodzice lub opiekunowie prawni (w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci) pracują w obszarze tzw. infrastruktury krytycznej. Dokładne informacje można znaleźć tutaj.

Kolejnymi  warunkami uczestnictwa w opiece w przypadkach wyjątkowych  (Notfallbetreuung) są  wymogi, aby dzieci

  • nie wykazywaly żadnych chorobowych symptomów ,
  • nie miały kontaktu  z osobą zakażoną lub nie miały takiego kontaktu w ciągu ostatnich 14 dni oraz
  • nie przebywały na terenie wyznaczonym w momencie pobytu przez Instytut Roberta Kocha (RKI ) jako obszar ryzyka  lub  jeśli został za takowy uznany w ciągu 14 dni od pobytu na takim terenie . Jeśli po powrocie z  takiego obszaru ryzyka upłynęło 14 dni i nie występują żadne objawy chorobowe , uczestnictwo jest  możliwe.

Aby wziąć udział w opiece w wyjątkowych przypadkach (Notfallbetreuung) należy przynieść do szkoły wypełniony i podpisany ten formularz.

Radzimy też, aby w czasie zamknięcia szkół  nie powierzyć dzieci opiece dziadkom, gdyż oni są grupą szczególnie narażoną na zachorowanie.

Nauka podczas zamknięcia szkół

Czas zamknięcia szkół nie jest okresem wakacyjnym.  Nauczyciele nadal mają dyżury i udostępniają uczniom materiały do nauki i pracy w domu. Uczniowie otrzymują te materiały przykładowo pocztą mailową lub za pośrednictwem platformy edukacyjnej mebis.

W razie pytań proszę nawiązać kontakt z nauczycielem dziecka za pośrednictwem szkoły.

Zapisy dzieci do pierwszej klasy szkoły podstawowej (Grundschule) w nadchodzącym roku szkolnym

Zapisy do klasy 1  będą się odbywać zgodnie z  przewidzianym terminem, ale można zapisów dokonać również telefonicznie albo pisemnie ( także pocztą mailową ). Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Vorlese-Funktion

Sofern Sie uns Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir Cookies zur Nutzung unseres Webanalyse-Tools Matomo Analytics. Durch einen Klick auf den Button „Zustimmen“ erteilen Sie uns Ihre Einwilligung dahingehend, dass wir zu Analysezwecken Cookies (kleine Textdateien mit einer Gültigkeitsdauer von maximal zwei Jahren) setzen und die sich ergebenden Daten verarbeiten dürfen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in unserer Datenschutzerklärung widerrufen. Dort finden Sie auch weitere Informationen.