COVID-19 Obecné informace týkající se uzavření škol

Obecné informace týkající se uzavření škol

Od 16. 3. 2020 jsou všechny školy v Bavorsku uzavřeny; žákyně a žáci nemají povolen vstup do školních budov. Zahájení výuky je plánováno na pondělí  20. 4. 2020 (po velikonočních prázdninách).

Uzavření škol má zpomalit další šíření koronaviru v Bavorsku.  Prosím omezte proto  i ve svém soukromém životě kontakt s dalšími lidmi. Pokud je to možné, měly by děti zůstat doma. Prázdninové výlety nejsou možné.

Mimořádná péče o školní děti během uzavření škol

V některých výjimečných případech je školou zajišťována mimořádná péče. Tato péče je zajištěna  v rozsahu běžného rozvrhu Vašeho dítěte (včetně odpolední školní péče).

Tyto děti mohou využít nabídku mimořádné péče:

Péče je určena pouze dětem navštěvujícím 1. – 6. třídu (ročník), pokud oba rodiče nebo zákonní zástupci (nebo samoživitel) pracují v oblasti tzv. kritické infrastruktury. Sem patří zejména instituce zajišťující:

  • zdravotní péči, jakož i péči o osoby se zdravotním postižením, péči o děti a mládež,
  • veřejnou bezpečnost a pořádek, včetně neozbrojených bezpečnostních složek (hasiči, záchranná služba a civilní ochrana),
  • veřejnou infrastrukturu (telekomunikační služby, energetika, vodohospodářství, veřejná doprava, likvidace odpadu),
  • zásobování potravinami (od výroby po prodej), osobní a nákladní doprava, média (zejména zpravodajská a informační činnost, krizová komunikace) a
  • akceschopnost ústředních státních, soudních a správních orgánů.

Nabídku mimořádné péče můžou využít pouze děti, které

  • nemají žádné příznaky nemoci,
  • nejsou v kontaktu s infikovanou osobou nebo s ní nebyly v kontaktu v posledních 14 dnech a
  • nebyly v oblasti, která byla označena jako riziková oblast Institutem Roberta Kocha (RKI) v době jeho pobytu, nebo byla označena za rizikovou oblast do 14 dnů po jeho pobytu. Účast je možná, pokud od návratu z této rizikové oblasti uplynulo 14 dní a děti nevykazují žádné příznaky nemoci.

V případě zájmu o mimořádnou péči, přineste prosím tento podepsaný formulář do školy.
Doporučujeme, abyste nedovolili prarodičům, aby se během uzavření škol starali o Vaše děti, protože obzvláště oni jsou ohroženi koronavirem. 

Výuka během uzavření škol

Doba po kterou budou uzavřeny školy není žádným obdobím prázdnin. Učitelé jsou stále ve službě, vytvářejí materiály pro žáky, aby se mohli učit a pracovat z domova. Žáci obdrží tyto materiály například e-mailem nebo prostřednictvím vzdělávací platformy mebis.

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se prosím na školu, která Vám zprostředkuje kontakt s vyučujícím.

Zápis do prvního ročníku (základní školy) pro následující školní rok

Zápis probíhá ve stanoveném období, ale lze jej také provést telefonicky nebo písemně (i e-mailem). Více informací naleznete zde.

Vorlese-Funktion

Sofern Sie uns Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir Cookies zur Nutzung unseres Webanalyse-Tools Matomo Analytics. Durch einen Klick auf den Button „Zustimmen“ erteilen Sie uns Ihre Einwilligung dahingehend, dass wir zu Analysezwecken Cookies (kleine Textdateien mit einer Gültigkeitsdauer von maximal zwei Jahren) setzen und die sich ergebenden Daten verarbeiten dürfen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in unserer Datenschutzerklärung widerrufen. Dort finden Sie auch weitere Informationen.