Bavyera’da Eğitim

Almanya Federal Cumhuriyeti'nde her eyalet kendi eğitim politikasını hazırlamak ve

Europa

Bavyera Eyaleti Almanya Federal Cumhuriyeti’ndeki 16 eyaletten biridir. Bavyera, Almanya’nın en büyük ve en eski eyaletidir. Bin yılı aşkın tarihiyle Bavyera’nın kültürel mirası günümüzde de oldukça canlıdır ve bu durum gerek Bavyera'yı gerekse burada yaşayanları etkilemiştir. Bavyera kendisine has bir eyalet olup diğer eyaletlerle karıştırılmamakla birlikte, aynı köklere sahip olduğu Alman ve Avrupa tarihi ve kültüründen de ayrı düşünülemez.
 

Almanya Federal Cumhuriyeti'nde her eyalet kendi eğitim politikasını hayırlamak ve uygulamakla tasarlamak sorumludur. Her yıl düzenli olarak yapılan karşılaştırmalı araştırmalar sonucunda; Bavyera’nın Almanya’da en iyi eğitim sistemlerinden birine sahip olduğu görülmektedir.


Aşağıdaki interaktif grafikte çok çeşitli olanaklar sunan Bavyera Eğitim Sistemi
görülmektedir.

Bavyera Eğitim Sistemi

Bavyera okullar arası geçişe imkân veren esnek bir okul sistemine sahiptir. Her çocuk için çeşitli eğitim yolları vardır: Farklı ağırlık noktaları, beklentileri, hedef ve süratleri olan 13 okul türü vardır.


Bavyera’da okul sayısı 6100‘ü geçmektedir. Bunlar genel eğitim veren okullar, meslek okulları ve akşam okulları/uzaktan eğitim olanağı sunan okullar olarak ayrılırlar. Eğer yakınınızda size uygun bir okul arıyorsanız Bavyera Okul Veri Tabanında (Bayerische Schul-Datenbank) arama yapmanız tavsiye edilir.


Bavyera’da bulunan tüm okullar; bir okul mezunu olmak için farklı olanaklar sunarlar. Esas itibariyle; mezun olunan her okul, ondan sonraki bir üst dereceli okula geçiş olanağı sunmaktadır. Okullararası geçiş prensibine göre; geçiş yapılan üst dereceli okul, orta eğitimin bitmesine olanak sağlar. İlkokuldan sonra seçilen okul, çocuğun eğitim hayatı hakkında kesinlik içermez. Veliler gibi öğrenciler de eğitimle ilgili verecekleri kararlarda okullararası geçiş olanaklarının daha sonra da mümkün olacağını unutmamalı ve bunu dikkate almalıdırlar.


Anne-babalar öğretmenlerle birlikte çocuklarına en uygun olan eğitim yolunu seçmektedirler. Bu seçim aşağıdaki kıstaslara göre yapılır:
· çocuğun güncel öğrenme kapasitesi,
· okuların aradığı özellikler ve okul profili
· öğrencinin hedefi


İlkokul öğretmenleri; okul geçişinde velilerin verecekleri bu kararda onlara yardımcı olup, yol göstermekle birlikte okullararası geçişte kılavuz görevi üstlenirler. Bunun yanısıra rehber öğretmenler, okul psikologları ve Okul Danışma Merkezleri (Staatliche Schulberatungsstellen) velilere bu konuda yardımcı lmaktadırlar. Danışma ve destek hizmeti, çocuk okula başlamadan da alınabilir. İlkokullar tüm çocuklar için ilk ve ortak olan bir okul türüdür. İlkokulun bitiminde (dördüncü sınıftan sonra) öğrenciler seçtikleri bir üst dereceli okula geçiş yaparlar, bu da ya bir ortaokul (“Mittelschule“) (mesleki eğitime hazırlayan ve yönlendiren ortaokul), ya bir üst dereceli ortaokul (“Realschule”) (genel ve pratik eğitim veren ortaokul), ya da lise (“Gymnasium”) (üniversite ve yüksek okullara hazırlayan ve yönlendiren ortaokul ve lise) olabilir. Öğrenciler yedinci sınıfta ticaret meslek liselerine de (mesleğe yönlendiren ticaret meslek liseleri) geçiş yapabilirler.


Her çocuk eğitim hayatı boyunca okul başarısı değiştiği takdirde kendine en uygun olan yolu seçme imkanına sahiptir. Mezun olunan her okul sonrasında bir üst dereceli okula geçiş olanağı vardır.


Ortaokulun başarıyla bitirilmesinden sonra öğrenciler mesleki eğtime başlayabilirler.


Orta dereceli okullardan başarılı şekilde mezun olunmasıyla öğrencilere pek çok okul ve meslekî eğitim olanakları verilir. Örneğin:
- meslek eğitimi (Berufsausbildung),
- uygulamalı uzmanlık ve teorik eğitim veren bir üst okula geçiş (FOS)
- bir lisenin (Gymnasium) üst sınıfına geçiş.


Pedagojik destek ve uyum konuları Bavyera'daki tüm okulların görevidir. Çok çeşitli ve okullararası geçiş esnekliği sağlayan eğitim sistemi sayesinde; okul başarısında ya da uyumda pedagojik destek gereksinimi olan çocukların kişisel gelişimleri için en uygun olan yolların seçilme olanağı vardır - tabii bu noktada velilerin okul seçimindeki kararı da önemlidir.


Pedagojik Destek Veren Okullar (Förderschule) destek ve teşvike ihtiyaç duyan çocuk ve gençler için kurulmuştur. Bu okullar; konuşma, öğrenme, duygusal ve sosyal gelişim, işitme, görme, bedensel ve motorik gelişim ile ruhsal gelişim alanlarında farklı pedagojik teşvik önlemleri sunarlar.


Uzun süre hastanede kalmak ya da yatılı tedavi görmek zorunda olan öğrenciler, bulunduğu okul türüne bakılmaksızın Hasta Öğrenciler Okuluna gidebilirler.

Seite empfehlen

Seite empfehlen

Vorlese-Steuerung schließen